Czy deratyzacja jest skuteczna?

Zwalczanie szczurów nie jest kwestią naszego widzimisię, ale ma racjonalne uzasadnienie, albowiem ten gatunek stanowi dla nas realne zagrożenie. Dlaczego? Bowiem szczury są nosicielami wielu chorób, w tym zakaźnych. Niewiele osób wie, ale to właśnie one były odpowiedzialne za roznoszenie zaraz, które pustoszyły Europę w minionych wiekach. 

Kto w Krakowie zajmuje się okresową deratyzacją?

okresowa deratyzacja w krakowieNiestety nie znamy sposobu na to, by ograniczyć populację szczurów, toteż możemy je jedynie eksterminować. Trzeba tu powiedzieć, że ograniczenie ich populacji to stwierdzenie kluczowe, ponieważ ciąża tych gryzoni trwa 22-23 dni, a liczba osobników w miocie może być dwucyfrowa. Stwarza to szczurom nie tylko wielkie możliwości do szybkiego zwiększania swojej liczebności, ale także do odbudowywania populacji. Dlatego też, łatwo zrozumieć, że eksterminacja jest koniecznością, która chroni społeczeństwo przed zakażeniami, których mogłyby być źródłem. Deratyzacja może sprowadzać się do mechanicznego wyłapywania pojedynczych osobników, ale także do używania substancji chemicznych zabijających szczury w bardzo szybkim czasie. Dobór metody jest uzależniony od zastanej sytuacji, albowiem ilość osobników w piwnicach, czy też halach produkcyjnych może być naprawdę spora. Inaczej rzecz się ma w przypadku zleceń od klientów indywidualnych, gdzie usługa ogranicza się do wyeliminowania jednego, czasem dwóch osobników. Deratyzacja jest usługą, której koszty są bardzo zróżnicowane i z reguły są one wynikiem indywidualnych ustaleń. Co ważne, odszczurzanie może się rozciągnąć w czasie, albowiem rozkładanie pułapek ze spreparowanym, zatrutym pożywieniem ma za zadanie unieszkodliwienie więcej niż kilku osobników, co z reguły się udaje. Jest to generalnie jedna z najskuteczniejszych metod, natomiast o ograniczonych możliwościach zastosowania. Okresowa deratyzacja w Krakowie jest usługą kierowaną do przedsiębiorców. Zwłaszcza tych, którzy działają w szeroko pojętej gastronomii, albowiem spotkać szczury najłatwiej jest tam, gdzie pożywienia zawsze jest pod dostatkiem. 

Eliminacja szczurów jest konieczna i nie podlega to dyskusji. Grunt w tym, żeby dobrana metoda była humanitarna i nie przysparzała zwierzętom zbędnego cierpienia. Dlatego też stosuje się środki chemiczne, jak również spreparowane pożywienie, które paraliżują układ nerwowy i prowadzą do szybkiej i bezbolesnej śmierci. Niestety jesteśmy zmuszeni do takich kroków, ponieważ w przeciwnym wypadku, szczury przerosłyby liczebnie naszą populację.