Czym jest wirtualizacja przedsiębiorstwa?

Wirtualizacja i cyfryzacja biznesu to obecnie dość popularne terminy we współczesnym biznesie, jednak ich znaczenie nie jest do końca znane. Oczywiście oba terminy odnoszą się do aktualnych technologii i informatyzacji przedsiębiorstwa, jednak ich dokładne znaczenie nie jest w stu procentach znane. Cyfryzacja polega na wprowadzaniu infrastruktury elektronicznej, tymczasem wirtualizacja jest pojęciem szerszym, skupiającym się na procesach związanych z użyciem tej technologii.

Czym charakteryzuje się wirtualizacja przedsiębiorstwa?

co to jest wirtualizacjaAle właściwie co to jest wirtualizacja? To proces dążenia do abstrakcji zasobów fizycznych za pomocą użycia oprogramowania. W ramach procesu wirtualizacji tworzy się specyficzny układ współzależności. Jest to tymczasowa organizacja sieciowa, która składa się z niezależnych uczestników (organizacji, firm, instytucji, indywidualnych specjalistów). Uczestnicy tego układu wykorzystują swoje kompetencje w celu stworzenia doskonałej organizacji wspomaganej nowoczesnymi technologiami. W ranach wirtualizacji wyróżnia się trzy poziomy procesów: 

  • Telepraca – polega na wykonywaniu pracy w dowolnej odległości od miejsca zatrudnienia, siedziby firmy. W takiej formie wykorzystuje się możliwości nowoczesnych technologii komunikacyjnych: Internetu, e-maila, wideokonferencji.
  • Zespoły wirtualne – są to telepracownicy ukierunkowani na pracę zespołową. Jest to zespół składający się z osób rozproszonych geograficznie (w różnych częściach kraju, świata). Do komunikacji między uczestnikami wykorzystuje się technologie informacyjno-komunikacyjne. Uczestnicy zespołów wirtualnych często są reprezentantami różnych grup zawodowych, co może utrudnić współpracę, ale również wzbogacić perspektywy postrzegania problematycznych sytuacji.
  • Związki (sieci) wirtualne – stanowią ponadorganizacyjny aspekt funkcjonowania organizacji wirtualnych. Członkowie sieci wnoszą do niej unikalną zdolność tworzenia wartości. Włączają w działalność sieci pewien obszar swojej działalności, resztę pozostawiając poza siecią.

Wirtualizacja przedsiębiorstwa nie jest więc tym samym, co cyfryzacja, ponieważ pojęcie to rozszerza. Skupia się nie tyle na samym wprowadzeniu urządzeń elektronicznych, systemów informatycznych i odpowiedniego oprogramowania, co na jego aktywnym wykorzystaniu dla lepszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i bardziej efektywnej pracy. Jest to praktyczne zastosowanie dostępnej technologii w zarządzanie i tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości.