Fachowcy w biurze rachunkowym

Spółki cywilne, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jawne, wymagają prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, tak samo jak przedsiębiorstwa, których roczne dochody z poprzedniego roku kalendarzowego przekroczyły ustalony limit dwóch milionów euro. To wymóg jaki postawiony jest odgórnie przez ustawodawcę i każdy przedsiębiorca musi tego przestrzegać. Na temat rachunkowości najwięcej wiedzą samodzielni księgowi pracujący w biurach księgowych. 

Kompetencje fachowców zatrudnionych w biurach rachunkowych

fachowe biuro rachunkowe - BydgoszczŻeby móc pracować w biurze rachunkowym, trzeba przede wszystkim posiadać kierunkowe wykształcenie, które stanowi podstawę. Księgowi, pomocnicy i ich zastępcy, najczęściej kończą studia wyższe na kierunku Rachunkowość i Podatki, które zapewniają niezbędną wiedzę do sprawowania tego zawodu. Poza wykształceniem, liczy się doświadczenie, czyli praktyka, która przekłada się na poprawne wypełnianie obowiązków. W biurze powinni pracować tylko najlepsi specjaliści, ponieważ każdego miesiąca należy w nim rozliczać działalności o różnym profilu, formie prawnej i z różnych branż. Im bardziej jest rozbudowana działalność klienta, tym więcej czasu musi poświęcić księgowa na jej rozliczenie, a czasu zawsze jest niewiele. Dlatego też praca w biurze często odbywa się pod presją czasu, bo naglą terminy płatności podatków. Jeżeli potrzebne nam jest fachowe biuro rachunkowe – Bydgoszcz jest najlepszym miastem na znalezienie takiej firmy. Dla klientów liczy się przede wszystkim cena usługi i jej jakość. Wielu przedsiębiorców jest w stanie zapłacić wyższą kwotę za kompleksową usługę, w skład której wchodzi księgowość, kadry, płace i doradztwo podatkowe. Jeżeli biuro rachunkowe nie zatrudnia pracowników kadrowych, to do obowiązków księgowej należy prowadzenie książki przychodów i rozchodów dla jednoosobowych działalności gospodarczych, pełnych ksiąg rachunkowych dla spółek, akt osobowych dla pracowników zatrudnionych w firmach klientów i wyliczanie listy płac. To dość dużo obowiązków, dlatego też w biurach nie brakuje pomocników i zastępców księgowych. 

Nawiązując współpracę z biurem księgowym współpracę, podpisuje się umowę na czas nieokreślony, którą można w każdej chwili rozwiązać z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenie. W jej treści są jasno określone prawa i obowiązki obydwu stron oraz jest indywidualnie ustalona wysokość abonamentu za usługi księgowe. Jego wysokość zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności, ilości generowanych dokumentów księgowych i ilości pracowników.