Folia antywłamaniowa do okna o dużej powierzchni

Niezależnie od tego co mówili niektórzy właściciele obiektów użytkowych, wandalizm był w dalszym ciągu bardzo prawdopodobny, nawet w miejscach położonych w ścisłym centrum miasta. W takich obiektach nie używano jednak krat zabezpieczających, znacznie pogarszających wizerunek wnętrza, ani też okien czy ścian z hartowanego szkła, zbyt kosztownego do wykonania w ilościach potrzebnych w dużych budynkach użytkowych. Dla wielu właścicieli takich obiektów, w zupełności wystarczał zwykły system alarmowy.

Nowoczesne folie zabezpieczające do okien

folie antywłamaniowe z wrocławiaDla tych osób, które obawiały się zniszczenia szyb lub prób włamania, bardzo dobrą i skuteczną alternatywą było położenie folii antywłamaniowych na wszystkich oknach, potrzebujących dodatkowego zabezpieczenia. Tego rodzaju folie produkowane były przez wielu producentów, choć w ostatnich latach polecano ofertę firmy wykonującej folie antywłamaniowe z Wrocławia, wyróżniające się przede wszystkim posiadaniem wszystkich certyfikatów wytrzymałości. Owe folie spełniały wszystkie normy bezpieczeństwa, więc na obiekcie mogły być zaklasyfikowane jako zabezpieczenie okien w planie ochrony, zastępując kraty antywłamaniowe czy inne podobne fizyczne ograniczenia dostępu do wnętrza obiektu. W zależności od odmiany, folie mogły być całkowicie przezroczyste, barwione z jednej lub obu stron, lub też posiadać nieprzepuszczającą światła powierzchnię. Zadaniem folii było zapobieganie roztrzaskiwania się okien po uderzeniu. Sama szyba mogła pęknąć w bardzo dużym stopniu podczas próby jej zniszczenia, aczkolwiek dzięki folii utrzymywała nadal powierzchnię i nie rozpadała się na części, uniemożliwiając wejście osób nieupoważnionych na teren chroniony ale również zapobiegając możliwości doznania urazów spowodowanych fragmentami szyb. Folia tworzona była z tworzywa bardzo odpornego na uszkodzenia i wysokie temperatury, więc nie należała do zabezpieczeń łatwych do pokonania. W ograniczonym stopniu amortyzowała również siłę uderzenia, podwyższając poziom wytrzymałości zabezpieczonej szyby.

Zabezpieczenia te występowały w trzech odmianach. Zewnętrzne odmiany miały na celu głównie zatrzymanie siły uderzenia i zapobiegnięcie możliwości nieupoważnionego wejścia na obiekt. Wersje wewnętrzne, natomiast, służyły do utrzymania struktury okna w całości po uderzeniu w większym stopniu niż odmiana zewnętrzna. Folie zakładane po obu stronach szyby spełniały obie te funkcje, choć w mniejszym stopniu, i często używane były wewnątrz budynków do zabezpieczania biur i poszczególnych lokali użytkowych.