Główne zastosowania dla krakingu

W obecnych czasach zupełniej zmianie uległo podejście do napraw instalacji podziemnych. Budowlańcy starają się uniknąć generowania utrudnień w ruchu drogowym, w związku z czym większość odcinków instalacji naprawianych jest metodą bez wykopową. W tym celu wykonywane są specjalne, horyzontalnie biegnące tunele.

Czym jest kraking i jak go wykonać?

bezwykopowy kraking statycznyW obecnych czasach zupełnej odmianie uległo podejście do naprawy instalacji znajdujących się pod ziemią. Do tej pory, aby naprawić takie instalacje, konieczne było wykonania wykopu. W przypadku, gdy dana instalacja krzyżowała sie z jakimś szlakiem komunikacyjnym, wiązało się to oczywiście z koniecznością uszkodzenia nawierzchni drogi, którą później trzeba było naprawi. Jak łatwo się domyśleć, koszty naprawy drogi stały po stronie zleceniodawcy wykonania naprawy czy tez remontu instalacji, co znacznie zwiększało koszty. Właśnie dlatego naprawa instalacji podziemnych jest realizowana metodą bez wykopową – dobrym przykładem tej metody może być bezwykopowy kraking statyczny. Metoda ta oparta jest na wykonaniu horyzontalnie biegnącego tunelu, pod droga czy danym szlakiem komunikacyjnym, dzięki czemu można uniknąć konieczności wykonania wykopu i generowania utrudnień w ruchu. Po wykonaniu tunelu, wprowadza się w niego specjalną głowicę, która kruszy kawałek rury, który ma zostać wymieniony na nowy – stąd zresztą bierze się nazwa tej metody naprawy instalacji. Głowica wciska pokruszone kawałki rury w grunt, dzięki czemu nie ma konieczności ich usuwania. W większości przypadków możliwe jest bardzo podobne wprowadzenie nowego odcinka rury, po prostu odpowiednio go wciskając. Metodę krakingu można wykorzystywać nie tylko do naprawy instalacji podziemnych, ale również i do jej poszerzania czy dobudowania rozgałęzień.  Niezmiernie istotne jest, że kraking wyklucza konieczność tworzenia wykopu, co zwiększało znacznie koszty naprawy instalacji podziemnych. Dzięki temu koszty naprawy instalacji znacznie się zmniejszyły. Jak w przypadku każdej nowej metody naprawy instalacji, tak również w przypadku krakingu bardzo ważne jest by wykonywali go profesjonaliści. Tylko oni będą bowiem w stanie uniknąć wszelkich niedoróbek podczas takiej metody naprawy instalacji jak również przeprowadzić kraking odpowiednio sprawnie.

Postęp technologiczny sprawia, że naprawa instalacji podziemnych może być mniej uciążliwa. Wszystko dzięki bez wykopowym, metodom naprawy instalacji. Opierają się one na tworzeniu tunelu, dającego dostęp do uszkodzonego odcinka instalacji bez konieczności tworzenia wykopu uszkadzającego nawierzchnię dróg.