Impregnowanie cegły elewacyjnej

Wysoka trwałość okładzin klinkierowych oraz ich długa żywotność powoduje, że stały się one popularne. Ponadczasowy charakter tego materiału budowalnego spowodował, że jest on często wykorzystywany do różnych stylów architektonicznych. 

Zalety impregancji cegły

wydajny impregnat do cegły

Impregnacja cegieł klinkierowych nie jest wymagana, ale zalecana, gdyż dzięki temu wygląd będzie niezmienny przez wiele lat. Impregancja powoduje także zachowanie właściwości izolacyjnych materiału, zwłaszcza jeśli chodzi o spoiny to zależy nam na tym, aby były trwałe i aby nie pękały. Strukura cegieł i spoin jest porowata przez co sprzyja rozwojowi wykwitów i zazielenień. Stosując wydajny impregnat do cegły możemy zapobiec problemom związanym ze zmianami, które mogą tworzyć się na ścianach obłożonych klinkierem. Jedną z zalet impregantu jest zwiększenie izolacyjności termicznej klinkieru i innych materiałów budowlanych. Ponad to impregant podnosi odporność materiałów wykończeniowych na rozwój mikroorganizmów i zabrudzena atmosferyczne. Ponad to zwiększa morozooodponość i trwałość spoin. Dobry impregant ograniczy występowanie wykwitów i wyelminuje przeciekanie wody przez mikroszczeliny i spękania. Impregnaty stosowane na cegły powinny być oparte na rozpuszczalnikach, gdyż mają mniejszą cząsteczkę hydrofobującą i lepsze wchłanianie. Impregnację należy wykonać po ułożeniu cegły i jej zafugowniu. Zabezpieczona powierzchnia jest odporna na promieniowanie UV, przez co cegłą nie będzie traciła koloru. Impreganty głęboko penetrują pokryty nimi materiałw obecności wilgoci atmosferycznej tworząc substancję czynną, która jest hydrofobowa. Po zabiegu impregnowania substancja czynna odkłada się w postaci warstwy i nie ma wpływu na dyfuzję pary wodnej. Zmniejszenie wnikania wody przez warstwę impregnatu powoduje, że  przewodność cieplna jest obniżona a przez to zmniejszają się straty energii. Aby impregnat spełniał swoją rolę podłoże musi być w pewnym stopniu porowate, ale suche. Zbyt wysokie stężenie soli, które są szkodliwe może spowodować zniszczenia budynku, dlatego tak ważna jest impregnacja, zwłaszcza budynków narażonych na działania soli i innych substancji,  przestrzeniach miejskich. 

Cegła klinkierowa mimo że ma wiele zalet i znana jest z wytrzmałości nie jest niezniszczalna i zmiana warunków na jakie jest narażona może powodować jej zniszczenie. Dlatego przy impregancji należy upewnić się, żę stosujemy dobrej jakości impregnat, który posiada odpowiednie właściwości i jest przeznaczony do materiału, który będzie zabiezpieczany.