Kto zajmuje się analizą pisma ręcznego?

Umiejętność analizowania pisma ręcznego to wiedza, która sprawdza się w wielu dziedzinach nauki. Umożliwia odkrycie i rozpoznanie historycznych dokumentów, a także jest bardzo ważna podczas ustalania autentyczności podpisów lub sporządzonych notatek. Analizą pisma zajmuje się grafolog i może on działać na zlecenie różnych instytucji bądź organizacji, lecz niektórzy świadczą również usługi dla osób prywatnych. W czym są w stanie pomóc?

Co można sprawdzić dzięki analizie pisma ręcznego?

rzetelna analiza pisma ręcznegoGrafologia jest dziedziną psychologii, która pozwala ustalić, przez kogo i w jakim okresie został napisany dany tekst. Specjalista na podstawie dwóch podobnych dokumentów jest w stanie porównać wielkość liter, ich kształt oraz cechy strukturalne pisma, aby ostatecznie stwierdzić, czy na przykład podpis jest autentyczny, czy stanowi wierną kopię oryginału. Grafolog nie ma powodów do nudy, gdyż w jego zawodzie nieustannie przeprowadzane są różne analizy. Bada on między innymi autentyczność testamentów, sprawdza wiarygodność dokumentów państwowych (i nie tylko), a także identyfikuje wypowiedzi sporządzone elektronicznie. Spora wiedza dotycząca stylu wypowiadania się danej osoby, w tym tworzenia przez nią zdań i popełniania błędów, pozwala stwierdzić, czy dany tekst sporządzony został przez konkretną osobę. Do zadań grafologa należy też identyfikacja pieczęci i stempli oraz badanie wydruków komputerowych. Rzetelna analiza pisma ręcznego jest istotna na potrzeby procesów sądowych, działań kryminalistycznych i ekspertyz laboratoryjnych. Dzięki takim specjalistom zawsze można zweryfikować, czy dana osoba złożyła swój podpis w danym miejscu, czy zrobił to ktoś inny. Usługi grafologiczne są stosunkowo drogie, lecz informacje, jakie dostarczają, potrafią być na wagę złota. Za przeprowadzenie analizy pisma w celu zweryfikowania jego autentyczności lub w innych celach, zapłaci się od około 500 złotych w górę. Ceny są różne — niektórzy specjaliści chcą od swoich klientów 700 złotych, a u innych taka usługa będzie wynosiła nawet powyżej 1000 złotych.

Zdarzają się sytuacje, w których skorzystanie prywatnie z usług grafologa jest bardzo ważne. Klient może oczekiwać między innymi rozszyfrowania dokumentów dotyczących jego najbliższych lub chcieć potwierdzić swoje przypuszczenia. Może również wykonać analizę pisma, aby dowiedzieć się więcej o odnalezionych starych dokumentach. Wszystko, co związane z pismem ręcznym i elektronicznym może zostać zidentyfikowane — warto wiedzieć, że taki specjalista istnieje.