Mały poradnik rekrutacji do szkoły

Już w lutym rusza nabór do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. Mimo, iż do nowego roku szkolnego jest jeszcze dużo czasu, rodzice już o wiele wcześniej planują przyszłość swoich dzieci. Nic dziwnego – każdemu zależy na edukacji swoich dzieci. Rekrutacja zwykle trwa do połowy marca, zatem to sporo czasu, aby podjąć właściwą decyzję.

Co trzeba wiedzieć o rekrutacji?

nabór do szkół podstawowychChcąc zapisać dziecko do szkoły, warto w pierwszej kolejności zaopatrzyć się w druki zgłoszeń o przyjęcie, które są dostępne w poszczególnych szkołach. Z kolei listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych placówek zostają podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce. Następnie po potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia, komisje rekrutacyjne poszczególnych szkół podają do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów zamieszkałych w obwodzie. Warto wiedzieć, że siedmiolatki, zamieszkałe poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęte do klasy pierwszej wybranej szkoły podstawowej po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Co więcej, nabór do szkół podstawowych odbywa się na podstawie pewnych kryteriów. Głównym czynnikiem, decydującym o naborze, jest kwestia zamieszkania w obwodzie. Dodatkowo punktowany jest fakt, iż rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole, najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy oraz miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna znajduje się w obwodzie szkoły. Możliwe jest również przyjęcie do klasy pierwszej sześcioletnich dzieci. Dyrektor szkoły podstawowej na podstawie wniosku rodziców przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, zamieszkałe w obwodzie lub spoza obwodu po spełnieniu dwóch kryteriów. Po pierwsze, dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Po drugie, posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Chcąc zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej spoza obwodu, warto wiedzieć o powyższych zasadach rekrutacji i wymogach. Wybierając podstawówkę, warto zwrócić uwagę zarówno na takie aspekty, jak lokalizacja placówki, ale i możliwości, jakie stwarza szkoła naszym dzieciom. Możliwość uczęszczania dziecka na różne zajęcia dodatkowe to nie tylko świetna zabawa, ale i rozwój umysłowy oraz emocjonalny.