Nowoczesne bramki obrotowe

Kontrola ruchu osobowego na obiekcie państwowym, zwłaszcza należącym do wymiaru sprawiedliwości, wymagała zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania potencjalnych zagrożeń. Początkowo miało to oznaczać więcej personelu monitorującego, aczkolwiek w niedługim czasie po otwarciu obiektu do użytku, przekonaliśmy się iż nie jest to rozwiązanie skuteczne. Zapadła więc decyzja o rozszerzeniu zabezpieczeń, polegającym przede wszystkim na montażu obrotowych bramek przy każdym wejściu do strefy podwyższonego bezpieczeństwa.

Obrotowe bramki z wykrywaczami metali

bramka wejściowa obrotowaBramki te nie były wcale żadną nowością, choć zamiast prostych modeli, postanowiliśmy użyć znacznie nowszych i bardziej funkcjonalnych odmian bramek, wyposażonych w dodatkowe narzędzia, które pomagały w kontroli osób wchodzących do stref bezpieczeństwa. Każda zamontowana bramka wejściowa obrotowa była więc wyposażona w bardzo dokładny wykrywacz metali, który za pomocą trzech diod umieszczonych na różnych wysokościach wskazywał, gdzie dokładnie został wykryty przedmiot potencjalnie niebezpieczny. W takim przypadku, bramka była automatycznie blokowana, uniemożliwiając dalszy dostęp osobom, dopóki nie została ręcznie rozbrojona przez osobę upoważnioną, zazwyczaj kierownika ochrony wykonującego kontrolę osobową. Bramki posiadały również kosze na drobne przedmioty osobiste, oraz miniaturowe detektory chemiczne, ułatwiające przeprowadzanie każdej kontroli na wskazanej osobie. Jednak oprócz wszystkich funkcji pomocnych w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, zamontowane bramki były również bardzo funkcjonalne. Nie były to ciasne i niewygodne modele widziane w wielu obiektach, a bardzo przestronne odmiany, pozwalające dowolnej osobie przejść przez otwartą bramkę bez trudu i dyskomfortu. W razie sytuacji awaryjnej, wystąpienia zagrożenia czy pożaru, bramki mogły być zdalnie otwarte dla wszystkich osób, ułatwiając potencjalną ewakuację.

Dodatki użytkowe umożliwiały również szybkie wejście na teren pracownikom, dzięki czujnikom kart identyfikacyjnych, automatycznie umożliwiających dostęp bez konieczności użycia wykrywaczy metali i wykonywania kontroli. Bramki te sprawdzały się najlepiej w miejscach o dość dużej przestrzeni, gdyż należały do stosunkowo dużego wyposażenia, więc potrzebowały znacznej ilości miejsca by móc zostać zamontowane. Z racji iż miały one ograniczać ruch osobowy, jednak, nawet w największych pomieszczeniach wejściowych w zupełności wystarczały dwa takie modele, usytuowane na każdym wejściu pod nadzorem.