Perfekcyjne i rzetelne pomiary geodezyjne

Usługi geodezyjne świadczone są na terenie całego kraju. Jednak dobry geodeta to nieoceniony fachowiec. Potrafi działać pod presją czasu i precyzyjnie sporządzić pomiar wskazanego gruntu. Wśród czynności geodezyjnych znajdują się również pomiary cieków wodnych, np. strumieni przepływających przez parcelę. Granice dziełek czasem ulegają zmianie i wówczas nieoceniona jest pomoc sprawdzonego geodety, który dokona rzetelnych pomiarów i rzeczowo oceni sytuację planistyczną w terenie.

Fachowe mierzenie terenu pod zabudowę

pomiary geodezyjneZanim zacznie się budowa, konieczne jest precyzyjne zmierzenie terenu i sprawdzenie, czy czasem w dawnych pomiarach nie ma błędów. Czynności wykonywane przez geodetów mają duże znaczenie dla późniejszego stanu prawnego działki. Zdarza się, że na starszych mapach granice nie pokrywają się z obecnym stanem. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku cieków wodnych przebiegających przez teren. Ukształtowanie terenu podlega nieustannym, naturalnym zmianom i modyfikacją. Dodatkowo współcześni geodeci dysponują bardzo precyzyjnym sprzętem pomiarowym, który pozwala na wykluczenie wszelkich błędów. Kiedy należy wykonać dokładne pomiary geodezyjne? Dobrym momentem jest zakup działki, gdy jeszcze nie rozpoczęto budowy. Dzięki zmierzeniu gruntu, sprawdzeniu granic i wszelkich innych form przestrzennych występujących na danej parceli, można przystąpić do czynności projektowych. W zależności od docelowego przeznaczenia działki, dobrze jest rozpocząć od początku, czyli od rzetelnego pomiaru geodezyjnego. Taka czynność sprawdzająca i korygująca liczy się zwłaszcza przy dzieleniu parceli, przy tworzeniu osiedli mieszkalnych typu deweloperskiego i przy wyznaczaniu nowych granic. Dlatego z usług geodezyjnych mogą korzystać wszyscy, którzy planują jakąkolwiek inwestycję budowlaną: deweloperzy, osoby prywatne, rodziny, które chcą podzielić działki i wiele innych, np. prywatnych podmiotów. Efektem pomiaru jest stworzenie nowej mapy geodezyjnej i aktualizacja działki na oficjalnych planach.

Każdy geodeta dysponuje precyzyjnym, profesjonalnym sprzętem. Obok wyposażenia, fachowiec od pomiarów gruntów i wyznaczania granic parceli, dysponuje gruntowna wiedzą. Dzięki temu obecnie wykonywane pomiary geodezyjne są znacznie bardziej wiarygodne niż te, które widnieją na mapach z dawnych lat. Jeszcze przed rewolucja technik cyfrowych granice rysowano ręcznie i mierzono analogowo, przez co mogły powstać drobne błędy i różnice w stanie rzeczywistym, a tym, co znajduje się na oficjalnych, urzędowych mapach geodezyjnych.