Przemysłowe pompy CAT

Ważnymi cechami pompy są: wymagane ciśnienie wlotowe, wydajność w stosunku do danej głowicy oraz procentowa sprawność pompowania danej cieczy. Wydajność pompowania jest znacznie wyższa w przypadku cieczy mobilnych, takich jak woda, niż w przypadku cieczy lepkich, takich jak melasa. Ponieważ lepkość cieczy zwykle spada wraz ze wzrostem temperatury, powszechną praktyką przemysłową jest ogrzewanie bardzo lepkich cieczy w celu bardziej efektywnego ich pompowania.

Tłokowe i nurnikowe pompy CAT

regeneracja pompy CATKonserwacja i regeneracja pompy CAT zapewniają niezawodność i długą żywotność. Pompy wyporowe, które podnoszą określoną objętość dla każdego cyklu pracy, można podzielić na dwie główne klasy, tłokową i obrotową. Do klasy pierwszej zaliczane są pompy tłokowe, nurnikowe i membranowe. Pompy obrotowe to pompy zębate, krzywkowe, śrubowe i łopatkowe. Pompa nurnikowa jest najstarszym typem w powszechnym użyciu. Pompy tłokowe i nurnikowe składają się z cylindra, w którym tłok porusza się tam i z powrotem. Gdy tłok porusza się na zewnątrz, zwiększa się objętość dostępną w cylindrze, a ciecz wchodzi przez jednokierunkowy zawór wlotowy. Gdy tłok porusza się do wewnątrz, zmniejsza się objętość dostępną w cylindrze, wzrasta ciśnienie cieczy, a ciecz jest wypychana przez zawór wylotowy. Szybkość pompowania waha się od zera w punkcie, w którym tłok zmienia kierunek na maksymalny, gdy tłok znajduje się w przybliżeniu w połowie skoku. Zmiana szybkości pompowania może być zmniejszona poprzez zastosowanie obu stron tłoka do pompowania cieczy. Pompy tego typu nazywane są pompami dwustronnego działania. Wahania szybkości pompowania mogą być dodatkowo zmniejszone przez zastosowanie więcej niż jednego cylindra. Ogólne wydajności pomp tłokowych można zmieniać poprzez zmianę prędkości obrotowej tłoczyska lub długości skoku tłoka. Tłok może być napędzany bezpośrednio parą, sprężonym powietrzem lub olejem hydraulicznym, albo za pomocą sprzęgła mechanicznego lub krzywki, które przekształcają ruch obrotowy koła napędowego w ruch posuwisto-zwrotny tłoczyska.

Działanie pompy membranowej jest podobne do działania pompy tłokowej, w której tłok jest wymieniany na pulsującą elastyczną membranę. Pozwala to przezwyciężyć wadę polegającą na tym, że uszczelnienia tłoków stykają się z pompowaną cieczą. Podobnie jak w przypadku pomp tłokowych, ciecz wchodzi i wychodzi z pompy przez zawory zwrotne. Membrana może być uruchamiana mechanicznie za pomocą tłoka bezpośrednio przymocowanego do membrany lub za pomocą cieczy takiej jak sprężone powietrze lub olej.