Sposoby odzyskiwania plików z uszkodzonego dysku

Dyski twarde mogły ulec uszkodzeniu na wiele różnych sposobów, a ich utrata mogła być ogromnym utrudnieniem, lub nawet wywoływać znaczne straty, jeśli na nośniku znajdowały się dane potrzebne do wykonywania jakichkolwiek zadań w trakcie pracy. Podczas gdy mniejsze awarie mogły być łatwo naprawione, gdyż wiązały się z pomniejszymi błędami oprogramowania samego nośnika, poważniejsze usterki i uszkodzenia wymagały natychmiastowego oddania nośnika do serwisu. Nie zawsze jednak naprawa była możliwa, choć jeśli dysk nie był uszkodzony w nadmiernym stopniu, większość serwisów próbowała przynajmniej odzyskać dane, zapisane na takowym.

Odzyskiwanie zawartości uszkodzonego nośnika HDD

odzyskiwanie danych z dysku katowiceAwaria dysku najczęściej oznaczała mechaniczne uszkodzenie jednego z podzespołów, lub samej matrycy nośnika. Jednak mogła być również spowodowana działaniem zewnętrznym lub wpływem szkodliwego programu, uniemożliwiającego dostęp do zawartości nośnika lub wymagającego wprowadzenia hasła. W każdym przypadku, stosowano różniące się znacznie metody odzyskiwania. Mechaniczne uszkodzenia były bodaj najczęściej zdarzającymi się awariami, podczas naprawy których wymagane było odzyskiwanie danych z dysku Katowice. Najprostszą metodą było oczywiście przełożenie matrycy dysku do innego, sprawnego nośnika. Matryce przenoszone były w całości w przypadku uszkodzenia napędu dysku, choćby po uszkodzeniu spowodowanym skokiem napięcia, czy inną awarią, która nie mogła być naprawiona w żaden sposób. Podczas gdy używanie takiego dysku nie było wskazane, dawało dostęp do wszystkich danych zapisanych na uszkodzonym nośniku, które mogły zostać bezproblemowo skopiowane do nowego, całkowicie sprawnego dysku twardego. Uszkodzone matryce były większą przeszkodą, i do odzyskiwania danych z takowych stosowano programy kompilacyjne, kopiujące i składające w całość rozrzucone części danych. Nie dawało to oczywiście gwarancji odzyskania wszystkich plików, gdyż niektóre mogły zostać zniszczone poprzez zbyt duże uszkodzenie samej matrycy dysku, lub jego podzespołów, aczkolwiek umożliwiało odtworzenie przynajmniej części utraconych danych.

Złośliwe programy i aplikacje były nieco innym, choć równie często zdarzającym się problemem, choć do ich obejścia wystarczyło wykorzystanie takiego samego programu, jaki był używany w przypadku fizycznego uszkodzenia matrycy. Dostęp do dysku również mógł zostać uzyskany dzięki programom do nadzorowania zasobów komputerowych, a były one na tyle rozpowszechnione i ogólnodostępne, iż istniała bardzo duża szansa powodzenia w odzyskaniu danych.