Strategie kultury organizacyjnej z HR cloud

Zaangażowanie w realizację projektów biznesowych oraz wydajność procesów M&A jest ściśle związana z panującą w firmie kulturą organizacyjną. W dużej mierze to właśnie ona decyduje o rentowności przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest przeprowadzanie wnikliwych analiz strategicznych. Tzw. Happiness Index jest istotnym wskaźnikiem, który wywiera bezpośredni wpływ na efekty realizacji obranego projektu.

Nowoczesne narzędzia infrastruktury HR w wyzwaniach biznesowych

profesjonalne systemy informatyczne hrDobrze zaplanowana kultura organizacyjna powinna w pełni wspierać obrane strategie biznesowe, dlatego wymaga także zastosowania odpowiednich narzędzi infrastruktury ICT. Napędzane rewolucją cyfrową nowe koncepcje gospodarki Business 4.0. koncentrują się na wdrażaniu przedsiębiorstw w sferę zdigitalizowanego rynku za pomocą nowoczesnych aplikacji, bazujących na wykorzystaniu potencjału zdalnych baz danych typu cloud. Koncentrując się na kilku wybranych obszarach takich jak procesy automatyzacji marketingu, możliwości sztucznej inteligencji przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi takich jak Customer Insights Platrofm czy Robotics Process Automation możemy w znacznym stopniu zwiększyć rentowność swojej firmy. Obecnie profesjonalne systemy informatyczne HR, projektowane na dedykowanych serwerach Data Space pozwalają na realizację nowych koncepcji biznesu przy wykorzystaniu innowacyjnych aplikacji, pozwalających na budowanie silnej pozycji technologicznej na rynku globalnym. Dzięki innowacyjnym algorytmom analitycznym szybko uzyskujemy niezbędne informacje dotyczące potencjału oraz  kompetencji pracowników, co gwarantuje ich pełne dopasowanie do panującej kultury organizacyjnej. Zdalne platformy SucessFactors HR umożliwiają także efektywne tworzenie planów szkoleniowo- rozwojowych oraz przewidywanie trendów takich jak np. spadek motywacji, czemu będziemy mogli w skuteczny sposób zapobiec. Wnikliwe analizy przeprowadzane przez aplikacje typu RPA wspomagają nie tylko rozwój pracowników, ale także sprzyjają wychwytywaniu talentów, dzięki czemu zyskujemy szansę na zwiększenie możliwości odniesienia sukcesu kadrowego oraz wyzwalanie potencjału naszego przedsiębiorstwa.

Usprawnienie procesów rekrutacji za pomocą inteligentnego oprogramowania SAP HR pozwala na zminimalizowanie czynności administracyjnych do blisko 70%, dzięki czemu możemy zaoszczędzić około 3000 godzin pracy w skali miesiąca. Rozbudowane narzędzia analityczne pozwalają także na kreowanie nowych strategii biznesowych, mających na celu odnoszenie wysokowydajnych rezultatów w świetle rewolucji cyfrowej.