Wyznaczanie znaków drogowych poziomych

Natężenie ruchu samochodowego rośnie w  szybkim tempie, a jednocześnie obserwujemy rozbudowę sieci dróg. Powstają nowe drogi lokalne, krajowe, szybkiego ruchu. Ma to na celu zwiększenie przepustowości rosnącego natężenia ruchu. Kodeks drogowy jest narzędzie, w którym zawarto zapisy o bezpieczeństwie na drogach. Jest to akt prawny regulujący wszystkie kwestie dotyczące oznakowania pionowego i poziomego dróg. Należy podkreślić, że oznakowanie poziome dróg ma taką samą moc prawną. Do nanoszenia znaków poziomych używa się specjalnych taśm.

Rodzaje taśm najezdniowych

taśma najezdniowaRegulacja ruchu drogowego odbywa się za pomocą znaków drogowych wyrażających zakazy, nakazy, informacje i ostrzeżenia. Na poziomie ministerialnym zostały ustalone zasady zapewnienia aby znaki były czytelne i zrozumiałe dla uczestników ruchu drogowego. Uzgodniono i zapisano również warunki umieszczania znaków pionowych i poziomych na drogach. Kodeks drogowy określa, że znaki drogowe poziome są umieszczane na nawierzchni w postaci linii przerywanych i ciągłych. Są to linie pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy lub symbole oraz inne linie mające związek z oznaczeniem szczególnych miejsc na drodze. Znakami poziomymi są też punktowe elementy odblaskowe. Najpowszechniej stosowanymi znakami poziomymi są te zapisane w kodeksie drogowym pod symbolami od P – 1 do P – 23. Nanoszone oznakowanie poziome musi się charakteryzować bardzo wysoką odpornością na wyjątkowo zmienne warunki atmosferyczne, a w szczególności na wysokie i niskie temperatury oraz wilgoć. Z racji miejsca ich nanoszenia muszą posiadają ogromną odporność na ścieranie oraz na agresywne związki chemiczne. Tradycyjny sposób malowania znaków poziomych jest zastępowany specjalnymi taśmami. Są to wyroby cechujące się odpornością na wymienione powyżej czynniki. Taśmy są odblaskowe co zwiększa ich widoczność w nocy i podczas opadów atmosferycznych. Ich usuwanie nie wymaga użycia sprzętów ciśnieniowych jak w przypadku linii malowanych. Taśmy białe służą do wykonania docelowego, ostatecznego wykonania oznakowania dróg. Zapewnia bardzo dobrą widoczność także przy mokrej nawierzchni. Jest produkowana w szerokościach skokowo od 12 do 50 cm. Najlepszą, trwalszą metodą jej nanoszenia jest aplikacja bezpośrednio na świeżo wylany asfalt ( metoda na gorąco ). Na istniejące nawierzchnie taśmy nakłada się za pomocą specjalnych klejów. Oprócz znaków z białej taśmy stosuje się również tymczasowo nakładaną taśmę żółtą. Żółta taśma najezdniowa aluminiowa jest używana do oznaczenia czasowej zmiany ruchu drogowego spowodowanego np. budową drogi. Znaki z żółtej taśmy są samoprzylepne ale dla wzmocnienia przyczepności stosuje się klej.

Do sygnalizacji i zmiany w ruchu drogowym wykorzystuje się również taśmy samoprzylepne z barwą czerwoną służące do unieważniania treści znaków. W fachowej nomenklaturze jest nazywana jest taśmą do zakrywania lub skreślania znaku. Funkcjonalność taśm najezdniowych jest bardzo duża gdyż można z nich w szybki sposób tworzyć wiele znaków i symboli. Bardzo ważną ich cechą jest właściwość odblaskowa dzięki czemu jest bardzo dobrze widoczna po zapadnięciu zmroku. Zakres używania taśm najezdniowych jest coraz szerszy i staje się normą ze względu na ich walory. Są to produkty niezwykle wytrzymałe .