Zabezpieczenia sieci wodociągowych

W sieciach wodociągowych wymagane jest utrzymywanie na odpowiednim poziomie ciśnienia wody. Ponadto musi być ona regularnie przetłaczana. Natomiast wszystkie ewentualnie straty hydrauliczne wynikające z charakterystyki danego rurociągu trzeba odpowiednio zrekompensować. W tym celu niezbędne jest zaopatrywanie się w zestawy hydroforowe. W ich skład wchodzą wyłącznie w pełni automatyczne urządzenia. Są one właściwie programowane, dzięki czemu efekt ich działania jest co najmniej zadowalający. Poszczególne elementy tych zestawów służą również do zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zasila się nimi wówczas instalacje hydrantowe, w razie wystąpienia pożaru.

Zestaw hydroforowy – jaki powinien być?

zestawy ppoż hydroforoweWspomniane powyżej zestawy muszą spełniać wszystkie określone z góry kryteria bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o założenia techniczno-eksploatacyjne. Zasadniczo zestawy ppoż hydroforowe składają się z ram, pomp, układów hydraulicznych, sterująco-zabezpieczających i obejść, których zadaniem jest dokonywanie pomiarów i ich testowanie. Generalnie pompy mogą pracować w kilku trybach, z których każdy wyróżnia się inną charakterystyką. Wyróżnia się tryby kaskadowe, kroczące i wielofalownikowe. Jeżeli natomiast chodzi o wskazane wcześniej podzespoły, to one również mają cechy charakterystyczne. Konstrukcją nośną jest oczywiście rama, do której montuje się pompy, zbiorniki, armaturę, kable i kolektory ssawne. Zestaw jest odpowiednio wypoziomowany, dzięki wibroizolatorom i profilom ze stali. W przypadku pomp zwraca się przede wszystkim uwagę na warunki lokalizacyjne i konkretne wymagania techniczne. W niektórych przypadkach w skład zestawu wchodzi ponadto tak zwana pompa pilotująca. Choć ma ona niewielką wydajność, to wystarczy ona na dość konkretne zminimalizowanie konieczności uruchomienia pompy podstawowej. Następnym elementem zestawu jest układ hydrauliczny, na który składa się kilka podzespołów. Są to kolektory, armatury, zbiorniki i obejścia. Bez nich cały układ nie mógłby spełniać podstawowych funkcji, a co dopiero tych zaawansowanych.

Do tego wszystkiego zalicza się ponadto układ sterująco-zabezpieczający, który odpowiada za sterowanie całym układem. Powyższy układ musi być właściwie zabezpieczony, dlatego właśnie jest szczelnie obudowany. Do tego celu wykorzystuje się stalowe ramy lub stelaże. Jednostką centralną jest sterownik programowalny, który odczytuje niezbędne i wartościowe parametry. Natomiast system zabezpieczeń może być wyposażone w dodatkowy element, czyli monitoring. W taki sposób znacznie szybciej otrzymuje się informacje o ewentualnych nieprawidłowościach i awariach.