Zastosowanie przetworników ciśnienia

Dostępne na rynku przetworniki ciśnienia oraz różnicy ciśnień stosowane są w szczególności do pomiaru poziomu, objętości czy gęstości cieczy. Do dokonywania pomiarów poziomu w zbiornikach otwartych standardowo stosowane są zwykłe przetworniki ciśnienia albo hydrostatyczne sondy poziomu. Właściwości chemiczne oraz fizyczne mierzonego medium mogą w znacznym stopniu wpływać na te z elementów konstrukcyjnych i pomiarowych przetwornika, która mają kontakt z mierzonym medium. Co jest jeszcze istotne?

Sposób doboru przetworników ciśnienia

niezawodny przetwornik ciśnieniaAby uniknąć uszkodzenia przetwornika, należy sprawdzić czy zakresy temperatur mierzonego medium oraz warunki pracy samego przetwornika odpowiadają wymaganiom. Możliwe jest bowiem zastosowanie przetworników do mierzenia różnych mediów, w tym gorącej wody, oleju hydraulicznego, sprzężonego powietrza czy substancji chemicznych. Należy jednak uważać, ponieważ jeśli mierzone medium będzie reagować z materiałem membrany, to w efekcie korozji może ona szybko ulec uszkodzeniu. W celu rozszerzenia zakresu stosowania przetworników, wykorzystuje się różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, w tym na przykład membrany wykonane ze stali nierdzewnej pokryte powłoką ochronną (na przykład teflonem). Warto wybrać niezawodny przetwornik ciśnienia. W odniesieniu do mediów o znacznej lepkości albo tworzących osady, wykorzystywane powszechnie są przetworniki ciśnienia z membraną czołową albo z membraną wysuniętą. Ten rodzaj wykorzystywany jest w szczególności w przemyśle spożywczym, chemicznym oraz farmaceutycznym. Dobre jakościowo przetworniki ciśnienia posiadają obudowę odporną na działanie warunków atmosferycznych, taką jak wilgotność czy temperatura. Oprócz tego powinny być wytrzymałe na wstrząsy oraz wibracje. W przypadku stref zagrożonych wybuchem, jak kopalnie albo instalacje przesyłania gazu, stosuje się przetworniki iskrobezpieczne, spełniające specjalne wymogi. Aby właściwie dobrać przetworniki ciśnienia, oprócz zakresu pomiarowego czy rodzaju systemu analogowego, należy wziąć pod uwagę także dokładność działania, tym przyłącza elektrycznego czy procesowego.

Przyłącza procesowe są szczególnie istotne w przypadku przetworników ciśnienia wykorzystywanych w przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. W takich wypadkach dodatkowo zalecane są przyłącza w wykonaniu higienicznym, jakich konstrukcja zapobiega zgromadzeniu się mierzonego medium czy osadów, a także ułatwia czyszczenie (w tym możliwy jest łatwy demontaż, nie ma martwych stref, możliwe jest łatwe mycie oraz czyszczenie instalacji). Dlatego właśnie tak istotne jest dobranie najbardziej optymalnego modelu.